ABCEgipt -> Praktyczne porady -> Przepisy celne ->

Przepisy celne

 

 • Każdy podróżny przy wjeździe otrzymuje deklarację celną, którą powinien starannie wypełnić i zadbać o to, aby została podstemplowana przez celnika. Brak pieczątki na deklaracji celnej może spowodować kłopoty przy wyjeździe.
 • Egipskie przepisy celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych przepisów europejskich.
 • Przy wjeździe należy zgłosić np. kamerę filmową, aparat fotograficzny i inne przedmioty wartościowe przeznaczone do użytku własnego, aby uniknąć kłopotów podczas odprawy wyjazdowej.
 • Wywóz z Egiptu bez zgody władz celnych większych ilości towarów, np. subsydiowanych leków, grozić może konfiskatą, a także wysokimi grzywnami.
 • Nie ma ograniczeń w wywozie dewiz, jednak w przypadku pobytu turystycznego ich wartość nie może przekraczać sumy podanej w deklaracji celnej.
 • Osobom indywidualnym, nie objętym specjalnymi umowami, nie przysługuje zwrot podatku VAT.
 • Wolne od cła są ubrania, rzeczy osobiste, kamery video, aparaty fotograficzne, CD, magnetofony, komputery (sztuk 1), lornetki, odtwarzacze CD.
 • Nie ma obowiązku zgłaszania przedmiotów wartościowych na granicy, jednakże wpisanie ich do deklaracji celnej może być pomocne w przypadku ich zaginięcia.
 • Do Egiptu można wwieźć: 1 litr alkoholu, 200 szt. papierosów i 25 cygar.
 • Do/z Egiptu można wwieź/wywieźć: max. 10 tys. USD oraz 5 tys. LE.
 • Za próbę wwiezienia narkotyków grozi kara śmierci.
 • Zabronione jest wywożenie fragmentów rafy koralowej, preparowanych skór zwierząt oraz antyków.